Bejelentés


Tehetség-Vár Egyesület


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Üzenőfal


Név:

Üzenet:

A Tehetség-Vár Egyesület 2007-ben azzal a céllal jött létre, hogy hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók továbbtanulását segítse elő, valamint szabadidős és közösségi tevékenységeket biztosítson a célcsoportnak és környezetének. 2010-ben az egyesület újjászerveződött, megváltozott a neve (Tehetség-Vár Táradalomtudományi Egyesület) és a profil fő irányvonalát a legmodernebb társadalomtudományi kutatások irányzatai jelentik, természetesen az eredeti célkitűzés megtartása mellett. Célunk társadalomtudományi kutatások, programok, tevékenységek szervezése, lebonyolítása, hátrányos helyzetű cigány és nem cigány tanulók segítése, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés és képességfejlesztés. Tevékenységek, feladatok: 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység Prevenciós tevékenységek. Közösségfejlesztésre irányuló programok szervezése, tanácsadói tevékenység megvalósítása, valamint azok eredményességének vizsgálata. Oktatások, képzések, tréningek szervezése és lebonyolítása. Komplex mentálhigiénés tevékenység. 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Szociálpolitikai programok tudományos megalapozása, szociális tervezés Szociális ellátórendszerek fejlesztése, értékelése, szociális szolgáltatások szervezése és nyújtása 3. Tudományos tevékenység, kutatás Multi - és interdiszciplinális társadalomtudományi kutatás, kutató-fejlesztő tevékenység, tudományos ismeretterjesztés, tudományos tanácsadás, nemzetközi kutatási, fejlesztési, oktatási projektekben való részvétel, nemzetközi kutatási, fejlesztési, oktatási célú cserekapcsolatok szervezése, lebonyolítása. Modern társadalomtudományi ismeretek terjesztése közép- és felsőfokon. 4. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés és képességfejlesztés. A nevelő és oktatómunka fontosságának, értékének hangsúlyozása; a pedagógusok új tanítási, oktatási módszerekkel való megismertetése. Továbbá a tanulás, ismeretszerzés megszerettetése, főként gyerekekkel és fiatalokkal. Képzések, szakmai műhelyek akkreditációja, szervezése, koordinációja, lebonyolítása. Egyéb felnőttoktatás. Egyéb pedagógiai tevékenység, csoportos és egyéni tanulmányi segítségnyújtás. Továbbá a továbbtanulást előmozdító tevékenységek támogatása. Felzárkóztatás és a tehetséggondozás témában programok indítása, tábor szervezése 5. Kulturális tevékenység Kulturális programok szervezése, lebonyolítása, kulturális értékek megőrzése. 6. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 7. Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, Az esélyegyenlőség elősegítését megalapozó kutató- fejlesztő- oktató- illetve ismeretterjesztő tevékenység végzése. Érdekképviseleti tevékenység folytatása, civil szervezetek érdekvédő tevékenységének támogatása. Új roma civil kezdeményezések segítése, információs és szakmai szoláltatásokkal. 8. Emberi és állampolgári jogok védelme területén (elsősorban a szegénységgel, kirekesztéssel, hátrányos megkülönböztetéssel küzdő csoportok esetében). A jogok védelmét szolgáló kutató- fejlesztő- oktató- illetve ismeretterjesztő tevékenység folytatása, jogvédő tevékenység folytatása, civil szervezetek jogvédő tevékenységének támogatása. Jogvédelem. 9. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység A jogok védelmét szolgáló kutató- fejlesztő- oktató- illetve ismeretterjesztő tevékenység folytatása, jogvédő tevékenység folytatása, civil szervezetek jogvédő tevékenységének támogatása. Kapcsolattartás roma szervezetekkel, intézményekkel, civil kezdeményezésekkel. 10. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 11. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem Bűnelkövetők társadalmi reintegrációjának elősegítése, munkavállalásukhoz támogató szolgáltatások nyújtása. Mediáció. Áldozatsegítés. Egyesületünk a felvázolt céljaival és ahhoz kapcsolódó tevékenységeivel igyekszik a Dél-Dunántúli Régió gazdasági, társadalmi fejlődésében segítséget nyújtani, kulturális életébe bekapcsolódni.
Keresés a honlaponIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!